بورک با گوشت و قارچ
,

بورک گوشت و قارچ

بورک گوشت و قارچ درباره بورک که خیلی شنیدید و میدونید که انواع عربی و ترکی داره و اینکه با خمیر آماده فیلو یا یوفکا درست میشه یا با خمیر خونگی ، این مدل درسته با خمیر یوفکاست ولی پیچیدنی نیست و همینطور صاف تو ظرف قرار میگیره ، تنوع خوبیه امتحا…